Årsmøte 2023

Dagsorden for årsmøtet:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Valg av tellekorps
6. Årsberetning
7. Regnskap
8. Budsjett
9. Kontingent
10. Innkomne forslag
11. Valg
12. Eventuelt
        - Klubbhuset

 

Forslag sendes på e-post til:  nfr@hotmail.no
Alternativt:  Norsk Fiat Register, Skredderveien 12, 1617 Fredrikstad 

Detaljer

Dato tirsdag 14. mars 2023
Klokkeslett 19:0021:00
Kalender Åpen kalender

Sted

Navn Autovia AS
Adresse
Rudssletta 52
1351 RUD