Årsmøte 2022

Årsmøte 2022

14.12.21 19:48 av Torfinn Torp

Det innkalles til årsmøte 15. februar 2022 i Autovia sine lokaler på Rud. Innkomne forslag må være styret i hende senest 8 dager før årsmøtet, dvs. senest 7. februar 2022. Det tas forbehold om fysisk fremmøte pga. koronasituasjonen.

Les mer
Årsmøtet i NFR for 2021 avholdes digitalt

Årsmøtet i NFR for 2021 avholdes digitalt

24.03.21 19:55 av Torfinn Torp

På grunn av Covid 19-situasjonen og gjeldende smittevernregler blir det ikke mulig å avholde årsmøtet for 2021 på vanlig måte. Styret har derfor kommet til at årsmøtet avholdes digitalt via Teams. Tidspunkt som angitt tidligere: Torsdag 8. april, kl. 19.00 Det er viktig at årsmøtet blir gjennomført slik at vi får godkjent årsberetning, regnskap og budsjett, og behandlet kontingent, innkomne forslag og øvrige punkter som tidligere angitt på dagsorden.

Les mer

Kategorier