Du kan enkelt melde deg inn i Norsk Fiat Regsiter ved å trykke på linken under her og fylle ut det elektroniske innmeldingsskjemaet.

https://norskfiatregister.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession?ID=Innmelding

Pris for medlemsskap : Kr 550,- pr. år.

Som medlem i N.F.R. får du bl.a. tilgang til kontaktpersoner for de mest aktuelle Fiatmodellene. Dette er medlemmer som innehar lang erfaring med nevnte Fiat, både med vedlikehold og reparasjoner samt erfaring med deletilgang. Som medlem kan du få tips og råd fra vår kontaktperson dersom du trenger hjelp av ulike slag. 
 
Vi utgir også vårt eget medlemsblad ”FIAT Historikeren” som utkommer tre-fire ganger per år. Her kan du følge med på medlemmers biler, deleannonser og du kan sette inn din egen rubrikkannonse,- Ikke minst blir du oppdatert på Fiat-treff i inn- og utland. Vi tilstreber å holde en høy kvalitet på medlemsbladet vårt.
En oppdatert medlemsmatrikkel med oversikt over medlemmer og deres Fiat’er får du også, og vi tilstreber å utgi denne ca. hvert 2. år. 

Vi holder også tett kontakt med Fiatentusiaster og klubber i utlandet, og mange av oss kjører hvert år til Sverige og ”Fiat Classic Club” når de inviterer til sitt årlige sommertreff.