Bjørn Andreassen style=

Bjørn Andreassen

Formann
Jon Edward Hansen style=

Jon Edward Hansen

Nestformann
Torfinn Torp style=

Torfinn Torp

Sekretær
Lars Erik Hermansen style=

Lars Erik Hermansen

Kasserer
Otto Andersen style=

Otto Andersen

Styremedlem
Kai R. Ryberg style=

Kai R. Ryberg

Styremedlem