Velkommen til hjemmesiden til Norsk Fiat Register!

 

Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

Klubbkveld 28. februar

Klubbkveld 28. februar

På klubbkvelden 28. februar får vi besøk av Fiat-ansvarlig hos Bertel O. Steen, Shant Håndstad. Det blir som vanlig noe enkelt å bite i + hyggelig samvær. Vel møtt!

Les mer
Innkalling til årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte 2023

Årsmøtet for 2023 avholdes tirsdag 14. mars kl. 19:00 i Autovia AS sine lokaler på Rud. Innkomne forslag må være styret i hende senest 8 dager før årsmøtet, dvs. senest 6. mars 2023.

Les mer
Huske å melde adresseforandring

Huske å melde adresseforandring

Er det noen NFR medlemmer som ikke har fått Fiat Historikeren nr. 2? Sekretariatet har fått en del blader i retur merket med feil adressat. Husk å melde adresseendringer på nfr@hotmail.no.

Les mer