Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2023

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2023

Publisert av Torfinn Torp den 26.09.23. Oppdatert 03.10.23.

Påmelding digitalt skjer til:

- nfr@hotmail.no
- SMS : 483 96 755
(husk å oppgi mailadresse)

Dagsorden for det ekstraordinære årsmøtet:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Valg av tellekorps
6. Valg av ny kasserer