Innkalling til årsmøte 2024

Innkalling til årsmøte 2024

Årsmøte 2024 avholdes tirsdag 16. april kl. 19:00 hos Autovia AS, Rud.

Dagsorden:

1.   Godkjenning av innkalling
2.   Godkjenning av dagsorden
3.   Valg av møteleder
4.   Valg av referent
5.   Valg av tellekorps
6.   Årsberetning
7.   Regnskap
8.   Budsjett
9.   Kontingent
10. Innkomne forslag
11. Valg
12. Eventuelt - justering av vedtektene

Innkomne forslag må være styret i hende senest 10 dager før årsmøtet, dvs. senest 6. april 2024.

Forslag sendes på e-post til : nfr@hotmail.no
Alternativt: Norsk Fiat Register, Skredderveien 12, 1617 Fredrikstad

VELKOMMEN!