Innkalling til årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte 2023

Publisert av Torfinn Torp den 19.01.23.

Dagsorden for årsmøtet:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Valg av tellekorps
6. Årsberetning
7. Regnskap
8. Budsjett
9. Kontingent
10. Innkomne forslag
11. Valg
12. Eventuelt
        - Klubbhuset

 

Forslag sendes på e-post til:  nfr@hotmail.no
Alternativt:  Norsk Fiat Register, Skredderveien 12, 1617 Fredrikstad 

 

VEL MØTT!