Huske å melde adresseforandring

Huske å melde adresseforandring

Publisert av Torfinn Torp den 22.09.22.

Er det noen NFR medlemmer som ikke har fått Fiat Historikeren nr. 2? 
Sekretariatet har fått en del blader i retur merket med feil adressat. 


Husk å melde adresseendringer på nfr@hotmail.no, slik at du er sikker på å få bladet da du skal, og også slik at klubben slipper ekstra, unødvendige portoutgifter👍