Årsmøtet i NFR for 2021 avholdes digitalt

Årsmøtet i NFR for 2021 avholdes digitalt

Publisert av Torfinn Torp den 24.03.21. Oppdatert 09.04.21.

På grunn av Covid 19-situasjonen og gjeldende smittevernregler blir det ikke mulig å avholde årsmøtet for 2021 på vanlig måte. Styret har derfor kommet til at årsmøtet avholdes digitalt via Teams.

Tidspunkt som angitt tidligere: Torsdag 8. april, kl. 19.00
Det er viktig at årsmøtet blir gjennomført slik at vi får godkjent årsberetning, regnskap og budsjett, og behandlet kontingent, innkomne forslag og øvrige punkter som tidligere angitt på dagsorden.

Det er enkelt å kunne delta via Teams, det eneste du trenger å ha tilgjengelig er en PC/laptop, nettbrett eller smarttelefon med internettilkobling og e-posttilgang, og du trenger ikke ha Teams-programmet installert på din PC/laptop, tlf. etc. 
Når du har meldt deg på som angitt nedenfor vil du i god tid før møtet motta en e-post med en link som det så bare er å klikke på for å få tilgang til møtet.

For at vi skal kunne få sendt ut link til møtet på forhånd er det dermed viktig at alle som vil delta melder seg på og oppgir e-postadressen sin til : nfr@hotmail.no senest 31. mars 2021.

Dagsorden
1.   Godkjenning av innkalling
2.   Godkjenning av dagsorden
3.   Valg av møteleder
4.   Valg av referent
5.   Valg av tellekorps
6.   Årsberetning
7.   Regnskap
8.   Budsjett
9.   Kontingent
10. Innkomne forslag
11. Eventuelt

Det avholdes ikke valg på dette årsmøtet, neste valg av til styre og og andre tillitsverv blir på årsmøtet for 2022.

Innkomne forslag må være styret i hende senest 8 dager før årsmøtet, dvs. senest 31. mars.
Forslag sendes pr. e-post til: nfr@hotmail.no
Alternativt: Norsk Fiat Register, Skredderveien 12, 1617 Fredrikstad